Portfolio

Sejauh mana kebolehan kami dalam memberi perkhidmatan keselamatan

Related Portfolio:

Portfolio Info:

Setiap kamera CCTV pastinya perlu ditumpukan ke kawasan yang tepat agar setiap aktiviti di kawasan berkenaan jelas dan tepat.

Posisi kamera termasuklah jarak dari segi tinggi/rendah dan jauh/dekat, darjah pusingan, kelembapan lokasi, keadaan cuaca dan cahaya. Kami sentiasa memastikan kamera anda berada di sudut yang betul.

  • Portfolio: Camera Positioning
  • Service Type: CCTV
  • Skills: Cabling
Share: