Portfolio

Sejauh mana kebolehan kami dalam memberi perkhidmatan keselamatan

Related Portfolio:

Portfolio Info:

Semakin banyak kamera, semakin banyak pula paparan yang diperlukan di sesebuah LCD screen. Untuk mendapatkan paparan yang lebih optimum, teknik Dual Screen disarankan.

Namun, ianya terbaik hanya untuk pelanggan yang mempunyai unit keselamatan yang memantau premis 24 jam. Bagi yang menggunakan khidmat CCTV hanya sebagai rekod, sebuah LCD sudah memadai.

  • Portfolio: Dual Screen
  • Service Type: CCTV
  • Skills: General
Share: