Portfolio

Sejauh mana kebolehan kami dalam memberi perkhidmatan keselamatan

Related Portfolio:

Portfolio Info:

CCTV Pole ini digunakan apabila lokasi kamera di kawasan yang ingin diletakkan tidak mendapat sudut yang terbaik.

Kami menyarankan penggunaan CCTV Pole sekiranya pelanggan ingin mendapatkan sudut yang lebih luas di sesuatu kawasan lapang.

  • Portfolio: CCTV Pole
  • Service Type: CCTV
  • Skills: Add-on
Share: